Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5965
2 2. Al-Baqara - Krava 5089
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2786
4 4. An-Nisa' - Žene 2636
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2423
6 6. Al-An'am - Stoka 2409
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2374
8 8. Al-Anfal - Plijen 2143
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2711
10 10. Yunus - Junus 2404
11 11. Hud - Hud 2359
12 12. Yusuf - Jusuf 2497
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2415
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2172
15 15. Al-Higr - Hidžr 2275
16 16. An-Nahl - Pčele 2246
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2278
18 18. Al-Kahf - Pećina 2623
19 19. Maryam - Merjema 2354
20 20. Ta-Ha - Taha 2300
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2300
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2183
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2102
24 24. An-Nur - Svjetlost 2370
25 25. Al-Furqan - Furkan 2131
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2171
27 27. An-Naml - Mravi 2139
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2172
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2152
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2150
31 31. Luqman - Lukman 2227
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2117
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2056
34 34. Saba' - Saba 2223
35 35. Fatir - Stvoritelj 2293
36 36. Ya-sin - Jasin 3023
37 37. As-Saffat - Redovi 2065
38 38. Sad - Sad 2320
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2328
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2143
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2129
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2428
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2215
44 44. Ad-Duhan - Dim 2189
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2210
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2199
47 47. Muhammad - Muhammed 2223
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2096
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2355
50 50. Qaf - Kaf 2245
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2225
52 52. At-Tur - Gora 2204
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2159
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2089
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2616
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2711
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2189
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2187
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2247
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2116
61 61. As-Saff - Bojni red 2196
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2296
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2172
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2290
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2115
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2221
67 67. Al-Mulk - Vlast 2504
68 68. Al-Qalam - Kalem 2282
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2145
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2319
71 71. Nuh - Nuh 2140
72 72. Al-Ginn - Džini 2379
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2214
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2234
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2214
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2359
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2064
78 78. An-Naba' - Vijest 2366
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2196
80 80. Abasa - Namrštio se 2128
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2367
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2016
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2059
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2174
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2277
86 86. At-Tariq - Danica 2272
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2474
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2273
89 89. Al-Fagr - Zora 2383
90 90. Al-Balad - Grad 2250
91 91. Aš-Šams - Sunce 2306
92 92. Al-Layl - Noć 2183
93 93. Ad-Duha 2303
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2345
95 95. At-Tin - Smokva 2242
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2154
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2268
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2279
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2421
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2182
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2516
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2353
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2327
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2430
105 105. Al-Fil - Slon 2351
106 106. Qurayš - Kurejšije 2517
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2340
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2308
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2589
110 110. An-Nasr - Pomoć 2439
111 111. Al-Lahab - Plamen 2244
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2482
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2392
114 114. An-Nas - Ljudi 2602