Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6216
2 2. Al-Baqara - Krava 5303
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2960
4 4. An-Nisa' - Žene 2793
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2589
6 6. Al-An'am - Stoka 2578
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2539
8 8. Al-Anfal - Plijen 2308
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2849
10 10. Yunus - Junus 2565
11 11. Hud - Hud 2520
12 12. Yusuf - Jusuf 2659
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2575
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2328
15 15. Al-Higr - Hidžr 2453
16 16. An-Nahl - Pčele 2401
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2423
18 18. Al-Kahf - Pećina 2781
19 19. Maryam - Merjema 2512
20 20. Ta-Ha - Taha 2454
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2463
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2316
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2258
24 24. An-Nur - Svjetlost 2525
25 25. Al-Furqan - Furkan 2283
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2335
27 27. An-Naml - Mravi 2294
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2330
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2314
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2295
31 31. Luqman - Lukman 2384
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2284
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2208
34 34. Saba' - Saba 2364
35 35. Fatir - Stvoritelj 2491
36 36. Ya-sin - Jasin 3172
37 37. As-Saffat - Redovi 2210
38 38. Sad - Sad 2493
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2475
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2310
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2263
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2565
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2368
44 44. Ad-Duhan - Dim 2340
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2362
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2332
47 47. Muhammad - Muhammed 2368
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2245
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2558
50 50. Qaf - Kaf 2549
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2402
52 52. At-Tur - Gora 2354
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2347
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2247
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2797
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2881
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2352
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2332
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2417
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2268
61 61. As-Saff - Bojni red 2346
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2453
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2316
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2478
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2265
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2389
67 67. Al-Mulk - Vlast 2674
68 68. Al-Qalam - Kalem 2428
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2294
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2476
71 71. Nuh - Nuh 2284
72 72. Al-Ginn - Džini 2545
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2372
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2372
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2359
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2515
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2236
78 78. An-Naba' - Vijest 2511
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2366
80 80. Abasa - Namrštio se 2287
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2510
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2163
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2221
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2318
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2418
86 86. At-Tariq - Danica 2425
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2637
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2412
89 89. Al-Fagr - Zora 2528
90 90. Al-Balad - Grad 2390
91 91. Aš-Šams - Sunce 2481
92 92. Al-Layl - Noć 2336
93 93. Ad-Duha 2476
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2508
95 95. At-Tin - Smokva 2394
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2314
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2435
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2431
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2596
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2329
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2670
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2516
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2476
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2586
105 105. Al-Fil - Slon 2496
106 106. Qurayš - Kurejšije 2669
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2494
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2461
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2755
110 110. An-Nasr - Pomoć 2586
111 111. Al-Lahab - Plamen 2378
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2663
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2556
114 114. An-Nas - Ljudi 2764