Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6012
2 2. Al-Baqara - Krava 5140
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2825
4 4. An-Nisa' - Žene 2673
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2456
6 6. Al-An'am - Stoka 2444
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2407
8 8. Al-Anfal - Plijen 2174
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2742
10 10. Yunus - Junus 2436
11 11. Hud - Hud 2400
12 12. Yusuf - Jusuf 2536
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2450
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2203
15 15. Al-Higr - Hidžr 2313
16 16. An-Nahl - Pčele 2284
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2312
18 18. Al-Kahf - Pećina 2654
19 19. Maryam - Merjema 2390
20 20. Ta-Ha - Taha 2340
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2334
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2213
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2133
24 24. An-Nur - Svjetlost 2405
25 25. Al-Furqan - Furkan 2169
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2208
27 27. An-Naml - Mravi 2170
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2205
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2188
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2175
31 31. Luqman - Lukman 2256
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2148
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2088
34 34. Saba' - Saba 2255
35 35. Fatir - Stvoritelj 2373
36 36. Ya-sin - Jasin 3057
37 37. As-Saffat - Redovi 2096
38 38. Sad - Sad 2347
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2352
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2177
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2156
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2457
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2249
44 44. Ad-Duhan - Dim 2218
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2241
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2231
47 47. Muhammad - Muhammed 2252
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2128
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2400
50 50. Qaf - Kaf 2281
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2265
52 52. At-Tur - Gora 2237
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2194
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2124
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2655
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2754
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2224
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2222
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2291
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2147
61 61. As-Saff - Bojni red 2231
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2329
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2203
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2334
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2150
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2255
67 67. Al-Mulk - Vlast 2540
68 68. Al-Qalam - Kalem 2314
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2175
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2353
71 71. Nuh - Nuh 2172
72 72. Al-Ginn - Džini 2409
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2246
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2263
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2243
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2393
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2100
78 78. An-Naba' - Vijest 2396
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2233
80 80. Abasa - Namrštio se 2162
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2396
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2050
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2092
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2206
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2305
86 86. At-Tariq - Danica 2304
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2504
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2300
89 89. Al-Fagr - Zora 2414
90 90. Al-Balad - Grad 2282
91 91. Aš-Šams - Sunce 2336
92 92. Al-Layl - Noć 2212
93 93. Ad-Duha 2347
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2384
95 95. At-Tin - Smokva 2275
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2188
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2302
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2313
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2464
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2214
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2548
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2392
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2361
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2463
105 105. Al-Fil - Slon 2380
106 106. Qurayš - Kurejšije 2548
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2373
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2338
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2624
110 110. An-Nasr - Pomoć 2466
111 111. Al-Lahab - Plamen 2277
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2520
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2434
114 114. An-Nas - Ljudi 2638