Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6967
2 2. Al-Baqara - Krava 5919
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 3534
4 4. An-Nisa' - Žene 3347
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 3136
6 6. Al-An'am - Stoka 3133
7 7. Al-A'raf - Bedemi 3068
8 8. Al-Anfal - Plijen 2870
9 9. At-Tawba - Pokajanje 3378
10 10. Yunus - Junus 3123
11 11. Hud - Hud 3003
12 12. Yusuf - Jusuf 3190
13 13. Ar-Ra'd - Grom 3145
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2854
15 15. Al-Higr - Hidžr 2986
16 16. An-Nahl - Pčele 2909
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2938
18 18. Al-Kahf - Pećina 3344
19 19. Maryam - Merjema 3050
20 20. Ta-Ha - Taha 2938
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2951
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2793
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2682
24 24. An-Nur - Svjetlost 3072
25 25. Al-Furqan - Furkan 2802
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2865
27 27. An-Naml - Mravi 2736
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2853
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2846
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2823
31 31. Luqman - Lukman 2920
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2795
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2657
34 34. Saba' - Saba 2894
35 35. Fatir - Stvoritelj 3058
36 36. Ya-sin - Jasin 3747
37 37. As-Saffat - Redovi 2677
38 38. Sad - Sad 3044
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2995
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2738
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2758
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 3090
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2880
44 44. Ad-Duhan - Dim 2887
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2825
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2826
47 47. Muhammad - Muhammed 2865
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2746
49 49. Al-Hugurat - Sobe 3073
50 50. Qaf - Kaf 3037
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2931
52 52. At-Tur - Gora 2885
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2843
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2764
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 3352
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 3442
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2792
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 4196
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2967
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2767
61 61. As-Saff - Bojni red 2881
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2967
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2811
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 3032
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2792
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2910
67 67. Al-Mulk - Vlast 3372
68 68. Al-Qalam - Kalem 2977
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2743
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2929
71 71. Nuh - Nuh 2804
72 72. Al-Ginn - Džini 2994
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2877
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2920
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2836
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 3076
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2679
78 78. An-Naba' - Vijest 3072
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2883
80 80. Abasa - Namrštio se 2775
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 3034
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2650
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2631
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2787
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2862
86 86. At-Tariq - Danica 2933
87 87. Al-A'la - Svevišnji 3129
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2936
89 89. Al-Fagr - Zora 2969
90 90. Al-Balad - Grad 2960
91 91. Aš-Šams - Sunce 3025
92 92. Al-Layl - Noć 2836
93 93. Ad-Duha 2971
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2999
95 95. At-Tin - Smokva 2899
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2781
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2859
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2946
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 3093
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2829
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 3137
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 3024
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 3002
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 3101
105 105. Al-Fil - Slon 3024
106 106. Qurayš - Kurejšije 3184
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2981
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2936
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 3202
110 110. An-Nasr - Pomoć 3127
111 111. Al-Lahab - Plamen 2836
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 3213
113 113. Al-Falaq - Svitanje 3076
114 114. An-Nas - Ljudi 3295