Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6310
2 2. Al-Baqara - Krava 5393
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 3049
4 4. An-Nisa' - Žene 2876
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2666
6 6. Al-An'am - Stoka 2658
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2617
8 8. Al-Anfal - Plijen 2392
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2926
10 10. Yunus - Junus 2654
11 11. Hud - Hud 2612
12 12. Yusuf - Jusuf 2740
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2657
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2412
15 15. Al-Higr - Hidžr 2539
16 16. An-Nahl - Pčele 2480
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2500
18 18. Al-Kahf - Pećina 2868
19 19. Maryam - Merjema 2602
20 20. Ta-Ha - Taha 2533
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2541
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2386
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2334
24 24. An-Nur - Svjetlost 2608
25 25. Al-Furqan - Furkan 2367
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2413
27 27. An-Naml - Mravi 2374
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2412
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2399
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2371
31 31. Luqman - Lukman 2471
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2361
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2281
34 34. Saba' - Saba 2446
35 35. Fatir - Stvoritelj 2582
36 36. Ya-sin - Jasin 3254
37 37. As-Saffat - Redovi 2283
38 38. Sad - Sad 2583
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2560
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2387
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2344
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2650
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2460
44 44. Ad-Duhan - Dim 2421
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2443
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2409
47 47. Muhammad - Muhammed 2454
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2328
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2633
50 50. Qaf - Kaf 2633
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2483
52 52. At-Tur - Gora 2449
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2432
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2321
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2878
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2966
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2434
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2420
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2499
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2343
61 61. As-Saff - Bojni red 2430
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2538
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2395
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2554
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2347
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2467
67 67. Al-Mulk - Vlast 2756
68 68. Al-Qalam - Kalem 2510
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2381
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2552
71 71. Nuh - Nuh 2372
72 72. Al-Ginn - Džini 2627
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2453
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2454
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2446
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2603
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2308
78 78. An-Naba' - Vijest 2624
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2451
80 80. Abasa - Namrštio se 2363
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2583
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2245
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2297
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2395
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2495
86 86. At-Tariq - Danica 2507
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2732
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2491
89 89. Al-Fagr - Zora 2613
90 90. Al-Balad - Grad 2467
91 91. Aš-Šams - Sunce 2564
92 92. Al-Layl - Noć 2420
93 93. Ad-Duha 2558
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2591
95 95. At-Tin - Smokva 2476
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2395
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2508
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2512
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2683
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2413
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2748
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2590
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2575
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2659
105 105. Al-Fil - Slon 2582
106 106. Qurayš - Kurejšije 2753
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2581
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2540
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2835
110 110. An-Nasr - Pomoć 2670
111 111. Al-Lahab - Plamen 2455
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2737
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2626
114 114. An-Nas - Ljudi 2848