Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5547
2 2. Al-Baqara - Krava 4792
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2524
4 4. An-Nisa' - Žene 2368
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2166
6 6. Al-An'am - Stoka 2054
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2061
8 8. Al-Anfal - Plijen 1896
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2468
10 10. Yunus - Junus 2146
11 11. Hud - Hud 2089
12 12. Yusuf - Jusuf 2217
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2141
14 14. Ibrahim - Ibrahim 1938
15 15. Al-Higr - Hidžr 1992
16 16. An-Nahl - Pčele 1975
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2026
18 18. Al-Kahf - Pećina 2365
19 19. Maryam - Merjema 2071
20 20. Ta-Ha - Taha 2014
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2040
22 22. Al-Hagg - Hadždž 1928
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 1860
24 24. An-Nur - Svjetlost 2067
25 25. Al-Furqan - Furkan 1902
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 1908
27 27. An-Naml - Mravi 1876
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 1927
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 1905
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 1911
31 31. Luqman - Lukman 1977
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 1876
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 1802
34 34. Saba' - Saba 1979
35 35. Fatir - Stvoritelj 2038
36 36. Ya-sin - Jasin 2752
37 37. As-Saffat - Redovi 1822
38 38. Sad - Sad 2035
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2054
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 1885
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 1892
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2155
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 1973
44 44. Ad-Duhan - Dim 1941
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 1942
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 1960
47 47. Muhammad - Muhammed 1962
48 48. Al-Fath - Pobjeda 1867
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2053
50 50. Qaf - Kaf 1981
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 1932
52 52. At-Tur - Gora 1967
53 53. An-Nagm - Zvijezda 1879
54 54. Al-Qamar - Mjesec 1841
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2322
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2406
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 1904
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 1942
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 1979
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 1860
61 61. As-Saff - Bojni red 1924
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2020
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 1922
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2019
65 65. At-Talaq - Razvod braka 1855
66 66. At-Tahrim - Zabrana 1952
67 67. Al-Mulk - Vlast 2237
68 68. Al-Qalam - Kalem 2032
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 1920
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2059
71 71. Nuh - Nuh 1916
72 72. Al-Ginn - Džini 2121
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 1963
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 1990
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 1970
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2118
77 77. Al-Mursalat - Poslani 1816
78 78. An-Naba' - Vijest 2129
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 1923
80 80. Abasa - Namrštio se 1882
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2129
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1780
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 1781
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 1917
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2024
86 86. At-Tariq - Danica 2010
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2175
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2005
89 89. Al-Fagr - Zora 2140
90 90. Al-Balad - Grad 2016
91 91. Aš-Šams - Sunce 2018
92 92. Al-Layl - Noć 1913
93 93. Ad-Duha 2034
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2070
95 95. At-Tin - Smokva 1975
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 1890
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2007
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2026
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2147
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 1928
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2209
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2094
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2072
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2176
105 105. Al-Fil - Slon 2104
106 106. Qurayš - Kurejšije 2254
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2076
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2056
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2303
110 110. An-Nasr - Pomoć 2165
111 111. Al-Lahab - Plamen 1983
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2199
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2126
114 114. An-Nas - Ljudi 2322