Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5845
2 2. Al-Baqara - Krava 5000
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2704
4 4. An-Nisa' - Žene 2558
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2334
6 6. Al-An'am - Stoka 2293
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2284
8 8. Al-Anfal - Plijen 2070
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2646
10 10. Yunus - Junus 2319
11 11. Hud - Hud 2284
12 12. Yusuf - Jusuf 2429
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2345
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2099
15 15. Al-Higr - Hidžr 2171
16 16. An-Nahl - Pčele 2166
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2192
18 18. Al-Kahf - Pećina 2538
19 19. Maryam - Merjema 2255
20 20. Ta-Ha - Taha 2208
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2224
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2116
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2020
24 24. An-Nur - Svjetlost 2286
25 25. Al-Furqan - Furkan 2063
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2090
27 27. An-Naml - Mravi 2061
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2087
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2073
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2063
31 31. Luqman - Lukman 2148
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2040
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 1991
34 34. Saba' - Saba 2155
35 35. Fatir - Stvoritelj 2213
36 36. Ya-sin - Jasin 2944
37 37. As-Saffat - Redovi 1989
38 38. Sad - Sad 2229
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2234
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2057
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2058
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2355
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2140
44 44. Ad-Duhan - Dim 2124
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2120
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2132
47 47. Muhammad - Muhammed 2140
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2022
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2244
50 50. Qaf - Kaf 2164
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2125
52 52. At-Tur - Gora 2139
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2082
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2015
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2517
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2594
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2098
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2116
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2166
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2035
61 61. As-Saff - Bojni red 2127
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2197
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2099
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2201
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2018
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2121
67 67. Al-Mulk - Vlast 2414
68 68. Al-Qalam - Kalem 2205
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2082
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2237
71 71. Nuh - Nuh 2072
72 72. Al-Ginn - Džini 2297
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2139
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2164
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2141
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2285
77 77. Al-Mursalat - Poslani 1984
78 78. An-Naba' - Vijest 2304
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2102
80 80. Abasa - Namrštio se 2053
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2296
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1947
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 1971
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2090
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2208
86 86. At-Tariq - Danica 2196
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2369
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2188
89 89. Al-Fagr - Zora 2315
90 90. Al-Balad - Grad 2180
91 91. Aš-Šams - Sunce 2205
92 92. Al-Layl - Noć 2095
93 93. Ad-Duha 2203
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2252
95 95. At-Tin - Smokva 2171
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2074
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2186
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2199
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2333
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2115
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2432
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2258
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2249
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2343
105 105. Al-Fil - Slon 2275
106 106. Qurayš - Kurejšije 2445
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2264
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2223
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2485
110 110. An-Nasr - Pomoć 2341
111 111. Al-Lahab - Plamen 2164
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2401
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2301
114 114. An-Nas - Ljudi 2519