Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5497
2 2. Al-Baqara - Krava 4741
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2482
4 4. An-Nisa' - Žene 2326
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2091
6 6. Al-An'am - Stoka 2015
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2019
8 8. Al-Anfal - Plijen 1856
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2428
10 10. Yunus - Junus 2107
11 11. Hud - Hud 2029
12 12. Yusuf - Jusuf 2168
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2102
14 14. Ibrahim - Ibrahim 1895
15 15. Al-Higr - Hidžr 1936
16 16. An-Nahl - Pčele 1930
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 1978
18 18. Al-Kahf - Pećina 2311
19 19. Maryam - Merjema 2021
20 20. Ta-Ha - Taha 1972
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 1993
22 22. Al-Hagg - Hadždž 1894
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 1826
24 24. An-Nur - Svjetlost 2010
25 25. Al-Furqan - Furkan 1847
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 1862
27 27. An-Naml - Mravi 1818
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 1879
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 1844
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 1874
31 31. Luqman - Lukman 1934
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 1833
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 1760
34 34. Saba' - Saba 1930
35 35. Fatir - Stvoritelj 1989
36 36. Ya-sin - Jasin 2713
37 37. As-Saffat - Redovi 1787
38 38. Sad - Sad 1996
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2012
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 1843
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 1849
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2107
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 1935
44 44. Ad-Duhan - Dim 1897
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 1903
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 1923
47 47. Muhammad - Muhammed 1924
48 48. Al-Fath - Pobjeda 1814
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2006
50 50. Qaf - Kaf 1933
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 1890
52 52. At-Tur - Gora 1928
53 53. An-Nagm - Zvijezda 1839
54 54. Al-Qamar - Mjesec 1807
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2279
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2366
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 1861
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 1902
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 1929
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 1816
61 61. As-Saff - Bojni red 1877
62 62. Al-Gumu'a - Petak 1975
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 1883
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 1983
65 65. At-Talaq - Razvod braka 1807
66 66. At-Tahrim - Zabrana 1914
67 67. Al-Mulk - Vlast 2192
68 68. Al-Qalam - Kalem 1992
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 1880
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2017
71 71. Nuh - Nuh 1874
72 72. Al-Ginn - Džini 2070
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 1917
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 1943
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 1935
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2070
77 77. Al-Mursalat - Poslani 1776
78 78. An-Naba' - Vijest 2090
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 1882
80 80. Abasa - Namrštio se 1839
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2092
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1745
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 1738
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 1878
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 1988
86 86. At-Tariq - Danica 1961
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2128
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 1959
89 89. Al-Fagr - Zora 2092
90 90. Al-Balad - Grad 1977
91 91. Aš-Šams - Sunce 1967
92 92. Al-Layl - Noć 1868
93 93. Ad-Duha 1990
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2020
95 95. At-Tin - Smokva 1934
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 1853
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 1957
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 1985
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2101
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 1887
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2160
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2058
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2027
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2118
105 105. Al-Fil - Slon 2070
106 106. Qurayš - Kurejšije 2207
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2035
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2012
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2252
110 110. An-Nasr - Pomoć 2115
111 111. Al-Lahab - Plamen 1941
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2160
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2076
114 114. An-Nas - Ljudi 2276