Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5406
2 2. Al-Baqara - Krava 4641
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2414
4 4. An-Nisa' - Žene 2260
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2020
6 6. Al-An'am - Stoka 1943
7 7. Al-A'raf - Bedemi 1957
8 8. Al-Anfal - Plijen 1795
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2362
10 10. Yunus - Junus 2037
11 11. Hud - Hud 1955
12 12. Yusuf - Jusuf 2094
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2035
14 14. Ibrahim - Ibrahim 1832
15 15. Al-Higr - Hidžr 1864
16 16. An-Nahl - Pčele 1865
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 1910
18 18. Al-Kahf - Pećina 2236
19 19. Maryam - Merjema 1955
20 20. Ta-Ha - Taha 1903
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 1933
22 22. Al-Hagg - Hadždž 1826
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 1765
24 24. An-Nur - Svjetlost 1940
25 25. Al-Furqan - Furkan 1783
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 1791
27 27. An-Naml - Mravi 1746
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 1814
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 1772
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 1810
31 31. Luqman - Lukman 1869
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 1770
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 1704
34 34. Saba' - Saba 1863
35 35. Fatir - Stvoritelj 1912
36 36. Ya-sin - Jasin 2646
37 37. As-Saffat - Redovi 1723
38 38. Sad - Sad 1927
39 39. Az-Zumar - Skupovi 1944
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 1781
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 1786
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2038
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 1865
44 44. Ad-Duhan - Dim 1820
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 1832
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 1848
47 47. Muhammad - Muhammed 1862
48 48. Al-Fath - Pobjeda 1752
49 49. Al-Hugurat - Sobe 1944
50 50. Qaf - Kaf 1863
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 1821
52 52. At-Tur - Gora 1856
53 53. An-Nagm - Zvijezda 1771
54 54. Al-Qamar - Mjesec 1740
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2214
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2278
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 1788
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 1834
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 1867
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 1748
61 61. As-Saff - Bojni red 1815
62 62. Al-Gumu'a - Petak 1897
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 1822
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 1920
65 65. At-Talaq - Razvod braka 1741
66 66. At-Tahrim - Zabrana 1852
67 67. Al-Mulk - Vlast 2123
68 68. Al-Qalam - Kalem 1925
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 1823
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 1950
71 71. Nuh - Nuh 1816
72 72. Al-Ginn - Džini 1997
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 1858
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 1883
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 1876
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2007
77 77. Al-Mursalat - Poslani 1716
78 78. An-Naba' - Vijest 2028
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 1813
80 80. Abasa - Namrštio se 1768
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2029
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1679
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 1675
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 1808
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 1927
86 86. At-Tariq - Danica 1883
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2058
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 1895
89 89. Al-Fagr - Zora 2024
90 90. Al-Balad - Grad 1914
91 91. Aš-Šams - Sunce 1895
92 92. Al-Layl - Noć 1802
93 93. Ad-Duha 1919
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 1944
95 95. At-Tin - Smokva 1858
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 1782
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 1892
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 1914
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2023
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 1819
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2086
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 1991
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 1952
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2047
105 105. Al-Fil - Slon 1993
106 106. Qurayš - Kurejšije 2121
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 1964
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 1937
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2177
110 110. An-Nasr - Pomoć 2044
111 111. Al-Lahab - Plamen 1870
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2075
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2001
114 114. An-Nas - Ljudi 2200