Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6186
2 2. Al-Baqara - Krava 5272
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2935
4 4. An-Nisa' - Žene 2765
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2561
6 6. Al-An'am - Stoka 2552
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2519
8 8. Al-Anfal - Plijen 2280
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2828
10 10. Yunus - Junus 2540
11 11. Hud - Hud 2497
12 12. Yusuf - Jusuf 2633
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2551
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2304
15 15. Al-Higr - Hidžr 2430
16 16. An-Nahl - Pčele 2379
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2398
18 18. Al-Kahf - Pećina 2758
19 19. Maryam - Merjema 2490
20 20. Ta-Ha - Taha 2432
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2439
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2294
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2235
24 24. An-Nur - Svjetlost 2501
25 25. Al-Furqan - Furkan 2263
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2312
27 27. An-Naml - Mravi 2271
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2306
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2291
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2271
31 31. Luqman - Lukman 2357
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2263
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2186
34 34. Saba' - Saba 2336
35 35. Fatir - Stvoritelj 2468
36 36. Ya-sin - Jasin 3149
37 37. As-Saffat - Redovi 2190
38 38. Sad - Sad 2468
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2451
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2282
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2242
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2545
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2343
44 44. Ad-Duhan - Dim 2317
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2336
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2311
47 47. Muhammad - Muhammed 2350
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2225
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2525
50 50. Qaf - Kaf 2525
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2379
52 52. At-Tur - Gora 2329
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2326
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2222
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2775
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2859
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2329
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2311
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2395
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2246
61 61. As-Saff - Bojni red 2324
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2429
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2295
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2455
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2242
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2363
67 67. Al-Mulk - Vlast 2649
68 68. Al-Qalam - Kalem 2408
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2269
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2450
71 71. Nuh - Nuh 2264
72 72. Al-Ginn - Džini 2523
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2350
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2350
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2331
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2491
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2207
78 78. An-Naba' - Vijest 2488
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2342
80 80. Abasa - Namrštio se 2265
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2486
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2138
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2198
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2296
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2396
86 86. At-Tariq - Danica 2402
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2614
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2386
89 89. Al-Fagr - Zora 2505
90 90. Al-Balad - Grad 2364
91 91. Aš-Šams - Sunce 2449
92 92. Al-Layl - Noć 2318
93 93. Ad-Duha 2448
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2487
95 95. At-Tin - Smokva 2369
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2290
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2410
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2407
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2568
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2309
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2648
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2493
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2451
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2566
105 105. Al-Fil - Slon 2474
106 106. Qurayš - Kurejšije 2644
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2467
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2440
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2732
110 110. An-Nasr - Pomoć 2562
111 111. Al-Lahab - Plamen 2356
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2638
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2531
114 114. An-Nas - Ljudi 2742