Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6222
2 2. Al-Baqara - Krava 5311
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2968
4 4. An-Nisa' - Žene 2801
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2597
6 6. Al-An'am - Stoka 2585
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2548
8 8. Al-Anfal - Plijen 2317
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2859
10 10. Yunus - Junus 2576
11 11. Hud - Hud 2528
12 12. Yusuf - Jusuf 2666
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2583
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2335
15 15. Al-Higr - Hidžr 2461
16 16. An-Nahl - Pčele 2405
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2430
18 18. Al-Kahf - Pećina 2789
19 19. Maryam - Merjema 2520
20 20. Ta-Ha - Taha 2459
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2469
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2322
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2264
24 24. An-Nur - Svjetlost 2529
25 25. Al-Furqan - Furkan 2291
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2341
27 27. An-Naml - Mravi 2303
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2339
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2321
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2303
31 31. Luqman - Lukman 2393
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2293
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2215
34 34. Saba' - Saba 2372
35 35. Fatir - Stvoritelj 2496
36 36. Ya-sin - Jasin 3181
37 37. As-Saffat - Redovi 2218
38 38. Sad - Sad 2504
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2482
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2317
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2273
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2574
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2376
44 44. Ad-Duhan - Dim 2348
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2369
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2339
47 47. Muhammad - Muhammed 2377
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2254
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2563
50 50. Qaf - Kaf 2557
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2408
52 52. At-Tur - Gora 2363
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2354
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2253
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2803
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2892
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2360
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2338
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2425
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2275
61 61. As-Saff - Bojni red 2356
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2461
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2323
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2486
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2271
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2395
67 67. Al-Mulk - Vlast 2684
68 68. Al-Qalam - Kalem 2437
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2302
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2482
71 71. Nuh - Nuh 2293
72 72. Al-Ginn - Džini 2551
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2379
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2381
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2368
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2522
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2240
78 78. An-Naba' - Vijest 2520
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2375
80 80. Abasa - Namrštio se 2293
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2518
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2170
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2230
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2327
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2426
86 86. At-Tariq - Danica 2433
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2646
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2422
89 89. Al-Fagr - Zora 2534
90 90. Al-Balad - Grad 2399
91 91. Aš-Šams - Sunce 2488
92 92. Al-Layl - Noć 2344
93 93. Ad-Duha 2483
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2515
95 95. At-Tin - Smokva 2403
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2321
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2442
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2439
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2603
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2338
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2680
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2524
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2483
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2592
105 105. Al-Fil - Slon 2505
106 106. Qurayš - Kurejšije 2679
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2501
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2470
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2762
110 110. An-Nasr - Pomoć 2593
111 111. Al-Lahab - Plamen 2387
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2669
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2560
114 114. An-Nas - Ljudi 2772