Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5926
2 2. Al-Baqara - Krava 5066
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2757
4 4. An-Nisa' - Žene 2615
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2399
6 6. Al-An'am - Stoka 2375
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2349
8 8. Al-Anfal - Plijen 2120
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2693
10 10. Yunus - Junus 2379
11 11. Hud - Hud 2342
12 12. Yusuf - Jusuf 2474
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2397
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2153
15 15. Al-Higr - Hidžr 2244
16 16. An-Nahl - Pčele 2225
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2257
18 18. Al-Kahf - Pećina 2595
19 19. Maryam - Merjema 2322
20 20. Ta-Ha - Taha 2274
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2279
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2168
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2075
24 24. An-Nur - Svjetlost 2347
25 25. Al-Furqan - Furkan 2112
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2146
27 27. An-Naml - Mravi 2117
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2150
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2127
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2128
31 31. Luqman - Lukman 2200
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2093
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2039
34 34. Saba' - Saba 2203
35 35. Fatir - Stvoritelj 2268
36 36. Ya-sin - Jasin 2997
37 37. As-Saffat - Redovi 2040
38 38. Sad - Sad 2292
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2305
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2115
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2110
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2407
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2191
44 44. Ad-Duhan - Dim 2168
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2178
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2185
47 47. Muhammad - Muhammed 2193
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2076
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2316
50 50. Qaf - Kaf 2224
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2193
52 52. At-Tur - Gora 2187
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2138
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2065
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2586
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2671
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2158
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2166
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2223
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2091
61 61. As-Saff - Bojni red 2176
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2262
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2152
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2257
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2084
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2188
67 67. Al-Mulk - Vlast 2476
68 68. Al-Qalam - Kalem 2261
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2126
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2294
71 71. Nuh - Nuh 2121
72 72. Al-Ginn - Džini 2352
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2190
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2212
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2194
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2341
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2042
78 78. An-Naba' - Vijest 2348
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2167
80 80. Abasa - Namrštio se 2102
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2347
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1995
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2029
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2148
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2257
86 86. At-Tariq - Danica 2253
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2446
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2247
89 89. Al-Fagr - Zora 2365
90 90. Al-Balad - Grad 2232
91 91. Aš-Šams - Sunce 2277
92 92. Al-Layl - Noć 2156
93 93. Ad-Duha 2273
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2315
95 95. At-Tin - Smokva 2224
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2127
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2242
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2256
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2395
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2167
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2488
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2329
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2302
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2401
105 105. Al-Fil - Slon 2329
106 106. Qurayš - Kurejšije 2496
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2317
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2282
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2560
110 110. An-Nasr - Pomoć 2407
111 111. Al-Lahab - Plamen 2226
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2458
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2363
114 114. An-Nas - Ljudi 2576