Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5717
2 2. Al-Baqara - Krava 4924
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2641
4 4. An-Nisa' - Žene 2497
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2277
6 6. Al-An'am - Stoka 2236
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2219
8 8. Al-Anfal - Plijen 2013
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2587
10 10. Yunus - Junus 2262
11 11. Hud - Hud 2222
12 12. Yusuf - Jusuf 2367
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2286
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2047
15 15. Al-Higr - Hidžr 2116
16 16. An-Nahl - Pčele 2099
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2133
18 18. Al-Kahf - Pećina 2482
19 19. Maryam - Merjema 2192
20 20. Ta-Ha - Taha 2148
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2170
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2054
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 1965
24 24. An-Nur - Svjetlost 2218
25 25. Al-Furqan - Furkan 2007
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2035
27 27. An-Naml - Mravi 2000
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2035
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2015
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2007
31 31. Luqman - Lukman 2093
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 1985
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 1937
34 34. Saba' - Saba 2100
35 35. Fatir - Stvoritelj 2156
36 36. Ya-sin - Jasin 2877
37 37. As-Saffat - Redovi 1932
38 38. Sad - Sad 2167
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2179
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2001
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2003
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2291
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2085
44 44. Ad-Duhan - Dim 2068
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2064
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2074
47 47. Muhammad - Muhammed 2085
48 48. Al-Fath - Pobjeda 1970
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2178
50 50. Qaf - Kaf 2096
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2061
52 52. At-Tur - Gora 2078
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2015
54 54. Al-Qamar - Mjesec 1959
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2448
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2529
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2030
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2061
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2107
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 1981
61 61. As-Saff - Bojni red 2067
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2140
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2045
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2141
65 65. At-Talaq - Razvod braka 1965
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2068
67 67. Al-Mulk - Vlast 2358
68 68. Al-Qalam - Kalem 2148
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2025
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2182
71 71. Nuh - Nuh 2017
72 72. Al-Ginn - Džini 2239
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2079
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2109
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2085
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2231
77 77. Al-Mursalat - Poslani 1930
78 78. An-Naba' - Vijest 2243
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2047
80 80. Abasa - Namrštio se 1996
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2242
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1892
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 1913
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2034
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2147
86 86. At-Tariq - Danica 2139
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2302
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2128
89 89. Al-Fagr - Zora 2260
90 90. Al-Balad - Grad 2127
91 91. Aš-Šams - Sunce 2144
92 92. Al-Layl - Noć 2033
93 93. Ad-Duha 2143
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2187
95 95. At-Tin - Smokva 2112
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2017
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2126
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2139
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2267
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2053
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2366
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2202
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2190
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2287
105 105. Al-Fil - Slon 2225
106 106. Qurayš - Kurejšije 2384
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2197
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2168
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2427
110 110. An-Nasr - Pomoć 2289
111 111. Al-Lahab - Plamen 2091
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2337
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2241
114 114. An-Nas - Ljudi 2452