Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5977
2 2. Al-Baqara - Krava 5107
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2801
4 4. An-Nisa' - Žene 2651
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2436
6 6. Al-An'am - Stoka 2418
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2382
8 8. Al-Anfal - Plijen 2152
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2721
10 10. Yunus - Junus 2414
11 11. Hud - Hud 2370
12 12. Yusuf - Jusuf 2507
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2426
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2183
15 15. Al-Higr - Hidžr 2286
16 16. An-Nahl - Pčele 2255
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2288
18 18. Al-Kahf - Pećina 2633
19 19. Maryam - Merjema 2367
20 20. Ta-Ha - Taha 2309
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2311
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2191
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2113
24 24. An-Nur - Svjetlost 2381
25 25. Al-Furqan - Furkan 2143
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2181
27 27. An-Naml - Mravi 2146
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2181
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2164
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2155
31 31. Luqman - Lukman 2233
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2125
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2064
34 34. Saba' - Saba 2234
35 35. Fatir - Stvoritelj 2345
36 36. Ya-sin - Jasin 3031
37 37. As-Saffat - Redovi 2074
38 38. Sad - Sad 2326
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2333
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2152
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2135
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2435
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2223
44 44. Ad-Duhan - Dim 2195
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2221
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2209
47 47. Muhammad - Muhammed 2231
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2106
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2366
50 50. Qaf - Kaf 2261
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2236
52 52. At-Tur - Gora 2213
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2167
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2100
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2631
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2725
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2200
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2196
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2268
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2123
61 61. As-Saff - Bojni red 2205
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2307
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2182
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2300
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2125
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2234
67 67. Al-Mulk - Vlast 2515
68 68. Al-Qalam - Kalem 2290
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2153
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2331
71 71. Nuh - Nuh 2151
72 72. Al-Ginn - Džini 2388
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2222
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2240
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2221
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2371
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2073
78 78. An-Naba' - Vijest 2373
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2207
80 80. Abasa - Namrštio se 2137
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2376
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2024
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2070
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2182
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2286
86 86. At-Tariq - Danica 2281
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2484
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2281
89 89. Al-Fagr - Zora 2391
90 90. Al-Balad - Grad 2258
91 91. Aš-Šams - Sunce 2315
92 92. Al-Layl - Noć 2189
93 93. Ad-Duha 2317
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2358
95 95. At-Tin - Smokva 2254
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2163
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2279
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2290
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2436
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2192
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2522
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2364
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2336
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2440
105 105. Al-Fil - Slon 2360
106 106. Qurayš - Kurejšije 2526
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2350
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2315
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2600
110 110. An-Nasr - Pomoć 2445
111 111. Al-Lahab - Plamen 2252
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2490
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2402
114 114. An-Nas - Ljudi 2611