Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 5880
2 2. Al-Baqara - Krava 5022
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2725
4 4. An-Nisa' - Žene 2577
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2360
6 6. Al-An'am - Stoka 2321
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2308
8 8. Al-Anfal - Plijen 2088
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2662
10 10. Yunus - Junus 2343
11 11. Hud - Hud 2305
12 12. Yusuf - Jusuf 2444
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2362
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2120
15 15. Al-Higr - Hidžr 2201
16 16. An-Nahl - Pčele 2185
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2220
18 18. Al-Kahf - Pećina 2558
19 19. Maryam - Merjema 2282
20 20. Ta-Ha - Taha 2232
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2243
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2133
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2043
24 24. An-Nur - Svjetlost 2306
25 25. Al-Furqan - Furkan 2080
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2111
27 27. An-Naml - Mravi 2081
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2111
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2091
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2094
31 31. Luqman - Lukman 2168
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2063
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2008
34 34. Saba' - Saba 2171
35 35. Fatir - Stvoritelj 2234
36 36. Ya-sin - Jasin 2966
37 37. As-Saffat - Redovi 2010
38 38. Sad - Sad 2250
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2261
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2083
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2075
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2374
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2161
44 44. Ad-Duhan - Dim 2138
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2140
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2147
47 47. Muhammad - Muhammed 2157
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2045
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2270
50 50. Qaf - Kaf 2183
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2153
52 52. At-Tur - Gora 2154
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2104
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2034
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2545
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2630
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2120
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2134
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2188
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2057
61 61. As-Saff - Bojni red 2148
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2224
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2118
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2225
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2046
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2151
67 67. Al-Mulk - Vlast 2439
68 68. Al-Qalam - Kalem 2228
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2096
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2260
71 71. Nuh - Nuh 2088
72 72. Al-Ginn - Džini 2318
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2160
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2181
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2166
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2306
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2009
78 78. An-Naba' - Vijest 2319
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2124
80 80. Abasa - Namrštio se 2070
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2316
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 1965
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 1996
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2113
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2224
86 86. At-Tariq - Danica 2219
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2399
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2208
89 89. Al-Fagr - Zora 2331
90 90. Al-Balad - Grad 2201
91 91. Aš-Šams - Sunce 2227
92 92. Al-Layl - Noć 2120
93 93. Ad-Duha 2230
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2278
95 95. At-Tin - Smokva 2188
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2093
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2207
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2221
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2357
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2134
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2455
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2283
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2270
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2369
105 105. Al-Fil - Slon 2295
106 106. Qurayš - Kurejšije 2465
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2284
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2248
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2517
110 110. An-Nasr - Pomoć 2368
111 111. Al-Lahab - Plamen 2187
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2423
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2327
114 114. An-Nas - Ljudi 2542