Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6261
2 2. Al-Baqara - Krava 5348
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 3005
4 4. An-Nisa' - Žene 2835
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2627
6 6. Al-An'am - Stoka 2618
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2579
8 8. Al-Anfal - Plijen 2351
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2891
10 10. Yunus - Junus 2614
11 11. Hud - Hud 2563
12 12. Yusuf - Jusuf 2696
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2616
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2367
15 15. Al-Higr - Hidžr 2499
16 16. An-Nahl - Pčele 2444
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2461
18 18. Al-Kahf - Pećina 2824
19 19. Maryam - Merjema 2559
20 20. Ta-Ha - Taha 2493
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2504
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2354
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2300
24 24. An-Nur - Svjetlost 2569
25 25. Al-Furqan - Furkan 2322
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2375
27 27. An-Naml - Mravi 2338
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2374
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2355
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2332
31 31. Luqman - Lukman 2431
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2324
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2249
34 34. Saba' - Saba 2404
35 35. Fatir - Stvoritelj 2534
36 36. Ya-sin - Jasin 3218
37 37. As-Saffat - Redovi 2245
38 38. Sad - Sad 2542
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2516
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2350
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2306
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2609
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2423
44 44. Ad-Duhan - Dim 2385
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2405
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2373
47 47. Muhammad - Muhammed 2413
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2289
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2598
50 50. Qaf - Kaf 2593
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2449
52 52. At-Tur - Gora 2406
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2397
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2282
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2844
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2930
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2396
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2373
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2460
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2306
61 61. As-Saff - Bojni red 2392
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2494
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2356
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2516
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2309
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2431
67 67. Al-Mulk - Vlast 2720
68 68. Al-Qalam - Kalem 2471
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2337
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2515
71 71. Nuh - Nuh 2334
72 72. Al-Ginn - Džini 2589
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2413
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2414
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2403
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2559
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2275
78 78. An-Naba' - Vijest 2584
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2416
80 80. Abasa - Namrštio se 2325
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2547
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2206
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2264
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2358
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2459
86 86. At-Tariq - Danica 2467
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2684
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2457
89 89. Al-Fagr - Zora 2569
90 90. Al-Balad - Grad 2429
91 91. Aš-Šams - Sunce 2525
92 92. Al-Layl - Noć 2382
93 93. Ad-Duha 2521
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2552
95 95. At-Tin - Smokva 2439
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2357
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2472
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2476
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2645
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2371
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2716
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2554
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2521
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2622
105 105. Al-Fil - Slon 2538
106 106. Qurayš - Kurejšije 2715
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2540
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2503
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2796
110 110. An-Nasr - Pomoć 2631
111 111. Al-Lahab - Plamen 2421
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2705
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2593
114 114. An-Nas - Ljudi 2808