Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6105
2 2. Al-Baqara - Krava 5199
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 2882
4 4. An-Nisa' - Žene 2720
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 2513
6 6. Al-An'am - Stoka 2503
7 7. Al-A'raf - Bedemi 2470
8 8. Al-Anfal - Plijen 2221
9 9. At-Tawba - Pokajanje 2782
10 10. Yunus - Junus 2488
11 11. Hud - Hud 2451
12 12. Yusuf - Jusuf 2580
13 13. Ar-Ra'd - Grom 2508
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2259
15 15. Al-Higr - Hidžr 2375
16 16. An-Nahl - Pčele 2334
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2355
18 18. Al-Kahf - Pećina 2707
19 19. Maryam - Merjema 2443
20 20. Ta-Ha - Taha 2387
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2392
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2255
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2187
24 24. An-Nur - Svjetlost 2455
25 25. Al-Furqan - Furkan 2214
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2262
27 27. An-Naml - Mravi 2219
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2263
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2243
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2224
31 31. Luqman - Lukman 2310
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2212
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2140
34 34. Saba' - Saba 2296
35 35. Fatir - Stvoritelj 2425
36 36. Ya-sin - Jasin 3104
37 37. As-Saffat - Redovi 2145
38 38. Sad - Sad 2397
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2404
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2235
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2200
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 2502
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2295
44 44. Ad-Duhan - Dim 2271
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2291
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2273
47 47. Muhammad - Muhammed 2304
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2181
49 49. Al-Hugurat - Sobe 2471
50 50. Qaf - Kaf 2477
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2326
52 52. At-Tur - Gora 2290
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2253
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2175
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 2723
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 2810
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2280
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 2271
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2346
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2200
61 61. As-Saff - Bojni red 2281
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2379
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2253
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2397
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2196
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2316
67 67. Al-Mulk - Vlast 2600
68 68. Al-Qalam - Kalem 2367
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2225
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2402
71 71. Nuh - Nuh 2224
72 72. Al-Ginn - Džini 2460
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2302
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2308
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2290
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 2444
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2155
78 78. An-Naba' - Vijest 2441
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2289
80 80. Abasa - Namrštio se 2213
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2440
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2096
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2147
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2251
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2351
86 86. At-Tariq - Danica 2358
87 87. Al-A'la - Svevišnji 2563
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2343
89 89. Al-Fagr - Zora 2460
90 90. Al-Balad - Grad 2321
91 91. Aš-Šams - Sunce 2399
92 92. Al-Layl - Noć 2268
93 93. Ad-Duha 2404
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2439
95 95. At-Tin - Smokva 2324
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2240
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2361
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2365
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 2521
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2268
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 2601
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2443
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2408
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 2519
105 105. Al-Fil - Slon 2429
106 106. Qurayš - Kurejšije 2601
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2423
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2391
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 2680
110 110. An-Nasr - Pomoć 2514
111 111. Al-Lahab - Plamen 2317
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 2571
113 113. Al-Falaq - Svitanje 2485
114 114. An-Nas - Ljudi 2689