Video Kur'an
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Posjeta
1 1. Al-Fatiha - Pristup 6911
2 2. Al-Baqara - Krava 5877
3 3. Ali 'Imran - Imranova porodica 3479
4 4. An-Nisa' - Žene 3295
5 5. Al-Ma'ide - Trpeza 3079
6 6. Al-An'am - Stoka 3081
7 7. Al-A'raf - Bedemi 3011
8 8. Al-Anfal - Plijen 2803
9 9. At-Tawba - Pokajanje 3321
10 10. Yunus - Junus 3068
11 11. Hud - Hud 2960
12 12. Yusuf - Jusuf 3136
13 13. Ar-Ra'd - Grom 3092
14 14. Ibrahim - Ibrahim 2799
15 15. Al-Higr - Hidžr 2945
16 16. An-Nahl - Pčele 2859
17 17. Al-Isra' - Noćno putovanje 2887
18 18. Al-Kahf - Pećina 3293
19 19. Maryam - Merjema 3001
20 20. Ta-Ha - Taha 2887
21 21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici 2900
22 22. Al-Hagg - Hadždž 2742
23 23. Al-Mu'minun - Vjernici 2646
24 24. An-Nur - Svjetlost 3017
25 25. Al-Furqan - Furkan 2748
26 26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici 2810
27 27. An-Naml - Mravi 2708
28 28. Al-Qasas - Kazivanje 2802
29 29. Al-'Ankabut - Pauk 2792
30 30. Ar-Rum - Bizantinci 2765
31 31. Luqman - Lukman 2862
32 32. As-Sagda - Padanje ničice 2743
33 33. Al-Ahzab - Saveznici 2619
34 34. Saba' - Saba 2846
35 35. Fatir - Stvoritelj 3003
36 36. Ya-sin - Jasin 3685
37 37. As-Saffat - Redovi 2636
38 38. Sad - Sad 2983
39 39. Az-Zumar - Skupovi 2946
40 40. Al-Mu'min - Vjernik 2703
41 41. Al-Fussilat - Objašnjenje 2706
42 42. Aš-Šura - Dogovaranje 3045
43 43. Az-Zuhruf - Ukras 2833
44 44. Ad-Duhan - Dim 2841
45 45. Al-Gatiya - Oni koji kleče 2785
46 46. Al-Ahqaf - Ahkaf 2779
47 47. Muhammad - Muhammed 2814
48 48. Al-Fath - Pobjeda 2697
49 49. Al-Hugurat - Sobe 3041
50 50. Qaf - Kaf 2990
51 51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu 2872
52 52. At-Tur - Gora 2838
53 53. An-Nagm - Zvijezda 2801
54 54. Al-Qamar - Mjesec 2710
55 55. Ar-Rahman - Milostivi 3296
56 56. Al-Waqi'a - Događaj 3401
57 57. Al-Hadid - Gvožđe 2767
58 58. Al-Mugadala - Rasprava 4148
59 59. Al-Hašr - Progonstvo 2913
60 60. Al-Mumtahina - Provjerena 2721
61 61. As-Saff - Bojni red 2837
62 62. Al-Gumu'a - Petak 2917
63 63. Al-Munafiqun - Licemjeri 2760
64 64. At-Tagabun - Samoodbrana 2963
65 65. At-Talaq - Razvod braka 2740
66 66. At-Tahrim - Zabrana 2859
67 67. Al-Mulk - Vlast 3314
68 68. Al-Qalam - Kalem 2921
69 69. Al-Haqqa - Čas neizbježni 2698
70 70. Al-Ma'arig - Stepeni 2891
71 71. Nuh - Nuh 2759
72 72. Al-Ginn - Džini 2960
73 73. Al-Muzzammil - Umotani 2830
74 74. Al-Muddattir - Pokriveni 2858
75 75. Al-Qiyama - Smak svijeta 2804
76 76. Ad-Dahr - Vrijeme 3026
77 77. Al-Mursalat - Poslani 2645
78 78. An-Naba' - Vijest 3020
79 79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju 2843
80 80. Abasa - Namrštio se 2732
81 81. At-Takwir - Prestanak sjaja 2978
82 82. Al-Infitar - Rascjepljenje 2606
83 83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju 2606
84 84. Al-Inšiqaq - Cijepanje 2740
85 85. Al-Burug - Sazviježđa 2824
86 86. At-Tariq - Danica 2879
87 87. Al-A'la - Svevišnji 3083
88 88. Al-Gašiya - Teška nevolja 2874
89 89. Al-Fagr - Zora 2939
90 90. Al-Balad - Grad 2906
91 91. Aš-Šams - Sunce 2977
92 92. Al-Layl - Noć 2783
93 93. Ad-Duha 2919
94 94. Al-Inširah - Širokogrudnost 2943
95 95. At-Tin - Smokva 2850
96 96. Al-'Alaq - Ugrušak 2752
97 97. Al-Qadr - Noć Kadr 2837
98 98. Al-Bayyina - Dokaz jasni 2895
99 99. Az-Zizal - Zemljotres 3053
100 100. Al-'Adiyat - Oni koji jure 2777
101 101. Al-Qari'a - Smak svijeta 3091
102 102. At-Takatur - Nadmetanje 2970
103 103. Al-'Asr - Vrijeme 2947
104 104. Al-Humaza - Klevetnik 3042
105 105. Al-Fil - Slon 2969
106 106. Qurayš - Kurejšije 3134
107 107. Al-Ma'un- Davanje u naruč 2955
108 108. Al-Kawtar - Mnogo dobro 2889
109 109. Al-Kafirun - Nevjernici 3169
110 110. An-Nasr - Pomoć 3067
111 111. Al-Lahab - Plamen 2811
112 112. Al-Ihlas - Iskrenost 3157
113 113. Al-Falaq - Svitanje 3018
114 114. An-Nas - Ljudi 3240